Album SNĚ
Beata Hlavenková – music/lyrics/vocals/piano/synths
Oskar Török – trumpet

MUSIC VIDEO designed, created and animated by Kateřina Kosová.

Mix – Lukáš Martinek
Master – Matouš Godík

Produced by Beata Hlavenková, Patrick Karpentski
Recorded at Czechmate Studio and Sono Records

Žena/Woman song is featured on album SNĚ Album Sně available on CD and Vinyl.

ŽENA

Kolem dokola jde
žena s párem koní
jedním silným
druhým slabým –
ten slabý bere dech

Klopýtá tiše
nevnímá pohledy
nechce tvý rady

Točí se
spirálou okouzlena
neřeší cíl
netrpí hlady

Napájí koně
sebe pak taky
smutkem i radostí

Je sama sebou
má všechno
je vědomá
je tady
horoucí

WOMAN
BEATA HLAVENKOVÁ
(translated by David Vichnar & Stephan Delbos)

She walks all around
a woman with a pair of horses
one strong
the other weak –
the weak catches its breath

Tottering silently
ignoring glances
refusing your advice

She turns transfixed in a spiral
heeding no goal
feeling no hunger

She leads horses to water
drinks beside them
of grief and joy

She is herself
has everything
is conscious
she’s here
and burning