BEATA HLAVENKOVÁ and ANDERS AARUM

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Scintilla (lat.) znamená jiskru, která se nachází v srdci člověka. „Když se tento vnitřní génius projeví v osobnosti, způsobu života, hodnotách a vyjádřeních, průměrnost zmizí. Je to mrak, který zakrývá jiskru. Průměrnost je postoj “ dělat jen to, co je potřebné a dostačující“, pocit, že nemáme esenci, která by stála za to, abychom ji ukázali… Vaše pravá osobnost udělá cokoliv, aby nechala toto světlo zářit, ať je to v malém kruhu rodiny, nebo ve velkém světě. Velikost této jiskry závisí na osudu, ale jiskra je důležitá pro každého. Zajišťuje, že život stojí za to, aby byl žit.“ (Thomas Moore – Temné noci duše)

Poslední projekt Theodoros naznačil, že se hudba Beaty Hlavenkové bude ubírat trochu jiným směrem, než naznačovala tvorba z posledních let. Fascinována písní, hudbou artificiální, minimalismem a v podstatě vším, co ji nejen pracovně obklopovalo, se vydává do nových hudebních světů. Programní cyklus Theodoros, jakožto dvanáct kompozic – dvanáct měsíců, se zabývá hudbou a životem jako Božím darem. Polovina skladeb zaznívá ve více vrstevnatých klavírních plochách zkomponovaných a nahraných samotnou autorkou. Touha provést tuto hudební suitu s jiným klavíristou může být právě naplněna spoluprací s Andersem Aarumem. Podobné cítění, téměř stejný věk, obdobné prostředí různých žánrů, které obklopuje oba hudebníky, zřejmě povede a dostane Theodoros na další úroveň. Hudební dílo, které je z větší části zkomponováno do detailu, může zaznít s více improvizovanými plochami, kde přispívají a vzájemně se obohacují dva muzikanti z jiných částí Evropy. Muzikanti ovlivnění místním folklórem, tradicemi, hudební scénou, hudebním vzděláním a v neposlední řadě i zkušenostmi s hraním s jinými hudebníky. Scintilla je logickým pokračováním hudebního vývoje Hlavenkové, kdy zásadní roli hraje i její produkční práce v lehce jiném žánru – v dlouholeté, úspěšné spolupráci s přední českou zpěvačkou, kytaristkou a písničkářkou Lenkou Dusilovou. Do jejího světa tak opět vstupují jiné klávesové nástroje, fascinace postprodukční prací s efekty, vokální vyjadřování a performance a vůbec otevřenost v hudbě 21. století. Anders Aarum jakožto skladatel a producent spousty nahrávek různých žánrů bude skvělým hudebním partnerem v novém projektu. Program nebo název projetu či hudebního díla nemá nemalý vliv na hudbu, která vzniká. Je zcela zásadním činitelem v nové tvorbě a uvažování skladatelky. Vnější vlivy jsou podstatné, ale nemůžou nahradit vnitřní pnutí či potřebu rozzářit jiskru, která je rozžehnuta hudebními a životními okolnostmi daného skladatele či skladatelky…

SCINTILLA I- IX – Suita pro klavír, rhodes piano, klávesy, efekty a zpěv
– Beata Hlavenková a Anders Aarum